Hovedpartner

Carlsberg - hvid

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Betaling
Vi modtager betaling med:
VISA
VISA Dankort
VISA Electron
Mastercard
Alle beløb er i DKK (danske kroner) og inkl. moms.

BK Frem Merchandise bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Fan-anparter: En fan-anpart koster 1.000 kr. Købet kan foretages her: [https://aps.bkfrem.dk/shop/]

Forretningspartner: C-anparter udbydes til forretningspartnere i grupper á 300 og koster 45.000 kr. pr. gruppe. Brug kontaktformularen, hvis du vil kontaktes for at høre mere om tilbuddet, og om hvordan du kan blive partner på en rejse mod toppen af dansk fodbold.

Det med småt om fan-anparter
Når du køber en Fan-anpart, formelt kaldet en B-anpart, bliver du medejer af Boldklubben FREM ApS. Du bliver skrevet i ejerbogen, og du får indflydelse på selskabet igennem dit automatiske medlemskab af foreningen ”FREMs Folkeandelshavere”.

Formålet: Ved at købe en fan-anpart, eller blive forretningspartner ved køb af C-anparter, bliver du medejer af Boldklubben FREMs selskab. Du bidrager til at styrke kapitalgrundlaget under klubben og muliggøre den forretningsmæssige og sportslige udvikling af FREMs eliteaktiviteter, uden at klubben og fansene opgiver den afgørende indflydelse på klubbens udvikling. Som medejer får du indflydelse på selskabets udvikling i et selskab, der som noget unikt i Danmark fast har fans i ejerkredsen og bestyrelsen, samtidig med, at flertallet af stemmer og bestyrelsesposter i selskabet styres demokratisk af Boldklubben FREMs medlemmer samt af medlemmer i fan-anpartshavernes forening. Selskabet muliggør samtidig deltagelse af professionelle partnere, der kan blive en del af fremmernes fællesskab og bidrage med både kapital og knowhow, hvilket skal medvirke til at fremme professionaliseringen af FREMs kommercielle aktiviteter til gavn for klubben og fællesskabet.

Demokratisk indflydelse: Som fan-anpartshaver indgår du i en forening med alle de andre, der har fan-anparter, og du får gennem foreningen indflydelse på selskabet. Foreningen vælger ét ud af fem bestyrelsesmedlemmer og har op til 8 pct. af stemmerettighederne på selskabets generalforsamling. Internt i selve foreningen træffes alle beslutninger demokratisk. Du får altså ikke flere stemmer i foreningen af at købe flere anparter, i stedet følges princippet fra andelsbevægelsen, hvor det er ét hoved, én stemme.

Foreningen stiftes og overtager anparterne fra Boldklubben FREM, når der er mindst 50 registrerede fan-anpartshavere. Dette er for at sikre, at der er en kritisk masse af medlemmer, så fan-foreningen ikke bliver domineret af særinteresser.

Omsættelighed: En fan-anpart er ikke et værdipapir, som kan købes og sælges frit som f.eks. de aktier, der handles på børsen. En fan-anpart kan ikke videresælges uden bestyrelsens accept. Der er tale om en anpart i et selskab stiftet af fremmere, for fremmere. Vi forbeholder os derfor også ret til at afvise anpartshavere, der åbenlyst ikke er fremmere og ikke sympatiserer med klubben.

Del i overskud og værdistigning: Selskabets overskud geninvesteres som udgangspunkt i selskabets udvikling. Men ejerkredsen kan beslutte at udbetale overskud som udbytte, hvis der er sikret et forsvarligt kapitalgrundlag, og eventuel gæld er indfriet. Et eventuelt udbytte udbetales ikke direkte til fan-anpartshavere, men til foreningen. Og det er herefter foreningens medlemmer, der demokratisk beslutter, hvordan udbyttet kan anvendes til at fremme foreningens formål.

Værditilbud og videresalg: Den primære værdiskabelse for anpartshaverne ventes at være ved, at selskabets udvikling giver en øget omsætning og minimum samme overskudsgrad. Overskud reinvesteres som udgangspunkt i selskabets udvikling, og dermed vil selskabet over tid stige i værdi. Dermed vil den enkelte anpart også blive mere værd. Hvis bestyrelsen accepterer et videresalg, kan prisen frit aftales mellem køber og sælger.

Risiko: Et køb af en Fan-anpart er en investering i den forstand, at du ultimativt risikerer, at pengene tabes, hvis selskabet en dag må dreje nøglen om. Der er yderligere en grundlæggende høj risiko ved at drive sportslig forretning, da sportslige resultater vil have indvirkning på selskabets udvikling. Selskabets drift vil dog være efter princippet om at sætte tæring efter næring, dvs. ikke at bruge flere penge, end der er indtægter. Selskabet er netop stiftet, som det er, for at sikre klubben og fansenes langsigtede interesser, hvorfor forretningsmæssig stabilitet er afgørende.

Kontaktoplysninger

Claus Mohrhagen
Direktør
Email: cm@bkfrem.dk
Telefon: 28 88 84 15

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med hvad der sker i vores klub, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.