Hovedpartner

Carlsberg - hvid

Boldklubben FREM er en af Danmarks ældste fodboldklubber, stiftet i 1886, med 6
mesterskaber frem til 1944 og to pokaltitler. Klubben har herudover leveret 55 spillere til
det danske A- landshold gennem tiden.

FREM har ikke bare haft stor betydning for dansk fodbold, men også socialt og kulturelt
for København. Fundamentet har altid været fællesskabet og sammenholdet omkring
klubben, og ambitionen er nu, at FREM igen skal være en del af toppen af dansk fodbold.
Betingelserne for at drive professionel fodbold i dag er dog anderledes end bare for 10 år
siden. Kravene til faciliteter for spillere, sponsorer og tilskuere stiger hele tiden. Samtidig
køber udenlandske investorer sig ind i flere og flere klubber. De kommer med penge,
men løsriver også klubberne fra lokalområderne og fra de spillere, fans og frivillige, som
traditionelt har været livsnerven i danske klubber.

I FREM har vi valgt en anden vej. Vores projekt går ud på at skabe en stærk og
professionel fodboldforretning, der bygger på fællesskabet omkring FREM og på den
stærke forankring i lokalområdet. Derfor får alle fans, frivillige og sponsorer nu mulighed
for at blive partnere og gå med i FREMs nye anpartsselskab. Vi kan kun skabe et
konkurrencedygtigt alternativ til den moderne, pengestyrede fodbold, hvis alle med et
hjerte for FREM går sammen.

Det er lige nu, muligheden er der. Vi arbejder tæt sammen med Københavns Kommune,
foreningerne i Valby Idrætspark og private aktører om projektet Københavns Idrætsby,
som indeholder en stor opgradering af den nuværende Valby Idrætspark med bl.a. et
nyt, moderne stadion til 8-10.000 tilskuere. Ambitionen er, at et nyt stadion skal kunne
bruges til bl.a. u/landshold, Kvindelandsholdet og selvfølgelig hjemmebane for FREM.
Lokalområdet er i en rivende udvikling med 30.000 nye tilflyttere i bl.a. det nye Grønttorv,
Valby Maskinfabrikken, Carlsbergbyen, det nye Sydhavn og med en ny Metrostation i
2024, som binder Sydhavnen sammen med resten af København.

FREMs nye selskab vil styrke vores organisation og gøre os i stand til at bringe
topfodbolden tilbage til vores område af København og skabe de bedste rammer for vores
lokale partnerskaber, medlemmer og tilskuere.

Vores vision

BOLDKLUBBEN FREM APS SOM EN AKTIV SPILLER I DANSK TOPFODBOLD

Med Boldklubben FREM ApS får FREMs 1. hold en økonomisk og organisatorisk motor, der styrker mulighederne for at blive en del af toppen i dansk fodbold. Og netop FREMS 1. hold er en stor del af drivkraften bag alle de mange og mangfoldige aktiviteter, der sker på ungdoms– og breddeområdet i moderklubben.

Boldklubben FREM Aps driver virksomhed centreret om fodbold i Sydhavnen, Vesterbro, Valby og med tråde til resten af København.

Boldklubben FREM Aps vil drive events og Matchday, samt andre indtægtsgivende aktiviteter relateret til
top-fodbold. Samtidig vil vi drive det vigtige erhvervsnetværk omkring holdet og de aktiviteter, der finder sted omkring dets kampe. Selskabet vil altid være interesseret i at gå ind i nye indtægtsgivende aktiviteter, som kan bidrage til en velfungerende sportsligt og overskudsgivende fodboldforretning til gavn for medlemmer fans og forretningspartnere.

Virksomheden vil forpligtige sig til at arbejde fokuseret på at udvikle området med Idrætsby, nyt stadion og klubhus, samt være en markant spiller lokalt både erhvervsmæssigt og socialt i Sydhavnen, Valby og Vesterbro.

En bæredygtig forretning er forudsætning for god fodbold

Det er selskabets erklærede mål at professionalisere og optimere driften og dermed skabe en økonomisk bæredygtig forretning. Selskabets overskud vil som udgangspunkt blive geninvesteret i aktiviteter, der udvikler og styrker de sportslige og sociale formål.
Som anpartshaver sker værdiskabelsen først og fremmest gennem at være en del af det enestående fællesskab omkring Boldklubben FREM. På sigt forventes også en stigende værdi af selskabet i takt med at forretningen udvikles.

Boldklubben FREM's

SPORTSLIGE MÅL ER KLARE:

Boldklubben FREM skal komme retur til toppen af dansk fodbold og være blandet de 24 bedste klubber.
• I sæsonen 2021/2022 er målet at holdet bliver en af de to oprykkere fra 3. division.
• I sæsonen 2022/2023 er målet at komme i top 6 i 2. division
• I sæsonen 2023/2024 er målet at komme i top 4 i 2. division
• I sæsonen 2024/2025 er målet at blive en af de to oprykkere fra 2. division og op i Nordicbet ligaen

Det vil i alle sæsoner være et klart mål at komme langt i Sydbank Pokalen. På samme måde vil det være et permanent mål, at selskabet i samarbejde med moderklubben udvikler egne unge talenter til 1. holdet sammen med dygtige trænere og FREM Academy.

Frivillige

I klub og selskab er der en højtelsket stab af frivillige, som er nøglen til, at vi kan byde så mange tilskuere indenfor, og som er med til at skabe en flot stadionomsætning. De frivillige hjælper med masser af opgaver på stadion – lige fra billettjek, stadionspeak, bemanding af vores boder, hjælp med teknisk set-up etc. De frivillige er rygraden i forretningsmodellen og inviteres derfor også ind som medejere af selskabet.

VORES SOCIALE MÅL

VI SKAL VÆRE EN VIGTIG SPILLEr I ARBEJDET FOR SAMMENHOLD, INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED

Boldklubben FREM har altid stået for fællesskab, rummelighed, engagement og mangfoldighed.
Selskabet vil videreføre disse værdier i arbejdet for at gøre klubben til et endnu stærkere samlingspunkt for alle i bydelene omkring klubben.

I FREM har vi altid hyldet åbenhed. Vi har taget imod alle på samme positive måde, og sådan har vi arbejdet for integration – uden at få kommunale eller statslige midler til det – gennem mange år. Vi vil styrke det fællesskab, der ses på tribunerne, på træningsbanerne og i klubhuset med udgangspunkt i FREM DNA’et, der er opbygget i fællesskab af mennesker på tværs af generationer, bydele og sociale, økonomiske og etniske skel. Boldklubben FREM er i dag en almennyttig forening. Værdierne og det demokratiske og rummelige fællesskab er også udgangspunktet for nu at opbygge en fælles ejet og demokratisk styret virksomhed, der skal styrke og udvikle hele familien FREM.

VI SÆLGER MERE END BARE FODBOLD!

Boldklubben FREM ApS er i underholdningsbranchen. Vores produkt er alt det, der sker omkring Matchday
– på banen og uden for og før, under og efter kampene.

Vores brand er båret af det image, som Boldklubben FREM har og har haft gennem generationer – også langt uden for Valby Bakke. Det er dette brand, som vil bære den markedsføring, der skal udvikles i både kvalitet og kvantitet, således at de indtægtsgivende aktiviteter styrkes i forhold til antal gæster på stadion, salg af merchandise og samarbejde med nye sponsorer.

Vores fans kommer for at se fodbold, men de kommer også for at få en god oplevelse i et fællesskab med de i dag knap 1000 andre fans. Oplevelsen handler også om at blive mødt af engagerede frivillige, spise og drikke en øl sammen med venner og bekendte og på den måde være en del af den unikke FREM-stemning, som man mærker allerede på vej til stadion. Og som for mange fortsætter efter kampen omkring klubhuset.

Fællesskabet manifesterer sig i køb af spillertrøjer, merchandise, sæsonkort, frivilligt arbejde i forbindelse med kampene – og deltagelse i det levende fan-community.

Sponsorer kan tilbyde ansatte og kunder at få en del af FREM-oplevelsen ved kampene på stadion. De bliver en del af det stærke netværk af erhvervsfolk i FREM og kan naturligvis få et udbytte af den økonomiske støtte gennem eksponering over for fans og fodboldfolket i København som helhed.

Erhvervsnetværket har eksisteret i nogle år, og det vil med oprettelsen af Boldklubben FREM Aps blive yderligere styrket. Vi er klar til at byde endnu flere virksomheder indenfor, og vi planlægger at afholde 12 netværksarrangementer årligt med forskellige emner og indlæg. Hertil kommer en netværkstur til udlandet.

Alle i netværket er naturligvis inviteret til sponsorarrangementer i forbindelse med hjemmekampene.

Vores tilbud

KOM MED PÅ REJSEN OG FÅ DEL I VÆRDITILVÆKSTEN

Det er selskabets erklærede mål at professionalisere og optimere driften og dermed skabe en økonomisk bæredygtig forretning. Selskabets overskud vil som udgangspunkt blive geninvesteret i aktiviteter, der udvikler og styrker de sportslige og sociale formål.

Som anpartshaver sker værdiskabelsen først og fremmest gennem at være en del af det enestående fællesskab omkring Boldklubben FREM. På sigt forventes også en stigende værdi af selskabet i takt med at forretningen udvikles.

Boldklubben FREM Aps er etableret som et anpartsselskab, hvor ejerskabet er fordelt i A-klasse 46%, B-klasse 8% og C-klasse 46%.

A-anparter kan alene ejes af Boldklubben FREM.
B-anparter, kaldet Fan-anparter, kan alene ejes af Boldklubben FREM og tilhængere af Boldklubben FREM.
C-anparter kan alene ejes af Boldklubben FREM og dens forretningspartnere.

Der udbydes 3.000 stk. B-anparter á 1.000 kroner pr. stk.
Der udbydes 55 stk. C-anparter á 45.000 kroner pr. stk.

LÆS MERE:

Du kan læse mere om vores visioner, tilbud og hvad pengene skal bruges til i denne brochure

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret med hvad der sker i vores klub, ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.